بمنظور حفاظت از تاسیسات روشنایی، برق صنعتی، سیم، کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه از کلید اتوماتیک استفاده می‌گردد. کلید‌های اتوماتیک به لحاظ بعضی از مزایا نسبت به فیوز‌ها از قبیل: قطع همزمان سه فاز ودر نتیجه جلوگیری از دو فاز شدن برق و سوختن موتور‌ها، قابل بهره برداری بودن بعد از هربار قطع کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده اند.
کلید‌های اتوماتیک با جریان نامی ۲۰ الی ۱۶۰۰ آمپر و با ابعاد متنوع و قدرت اتصال کوتاه تا ۵۰ کیلوآمپر در دونوع ترمومگنتیگ و الکترونیکی تولید و عرضه می‌گردد.
کلید‌های اتوماتیک ترمومگنتیک دارای رله‌های مگنتیک و حرارتی می‌باشند که رله مگنتیک عمل قطع مدار در زمان اضافه جریان و رله حرارتی قطع مدار در زمان اضافه بار را بر عهده دارد و در کلید‌های اتوماتیک الکترونیکی اضافه بار و اضافه جریان توسط مدار‌های الکترونیک کنترل و فرمان قطع به رهاساز کلید داده می‌شود. Iu جریان دایم، نرم این کلید‌ها از ۱۶۰A تا ۱۶۰۰A است، اما این کلید‌ها حداکثر تا ۳۲۰۰A ساخته می‌شوند. فریم این کلید‌ها با افزایش جریان نامی آن‌ها بزرگ می‌شود.

منو اصلی